Kijk ook onder "Nieuws"

 

Mannenkoor 't Vechtdal is opgericht in 1976 en stond tot 1985 onder leiding van Roelof Elsinga uit Ommen. Daarna tot 2017 stond Freddy Veldkamp voor het Vechtdal. In augustus 2017 is Freddy opgevolgd door Minne Veldman.

't Vechtdal is een koor dat uit de wijde omgeving haar leden trekt.

Het koor stelt zijn prestaties in dienst van het evangelie. Optredens vinden meestal plaats in kerken op uitnodiging van plaatselijke gemeenten.

't Vechtdal, dat de zinspreuk 'Evangelie door Zang' voert, richt zich op een breed koorminnend publiek. Nederlands gewijde liederen, Engelse Spirituals en Kerklatijnliederen vormen met een algemeen klassiek koorrepertoire de kracht van het koor en haar dirigent.