Optreden op Urk, 24 dec. 2018 samen met Gereformeerd Drachtster Mannenkoor, klik op de foto om
"For unto us a child has born" te horen uit de Messiah van Händel.

We repeteren op woensdagavond om 20:00 in "De Smidse" te Heemse en onze leden komen uit een grote regio, tot aan Zwolle toe.
Carpoolen is dus altijd mogelijk.optreden op Nederland Zingt Dag 2016