We repeteren op woensdagavond om 20:00 in "De Smidse" te Heemse en onze leden komen uit een grote regio, tot aan Zwolle toe.
Carpoolen is dus altijd mogelijk.optreden op Nederland Zingt Dag 2016