Zoals bekend repeteert ons koor momenteel niet.
Aan de hand van de richtlijnen van het RIVM is het opstarten van de repetities meerdere keren uitgesteld
en wanneer we daadwerkelijk weer kunnen beginnen is nog totaal onbekend.
Veranderingen in toestand en beleid zullen we melden zo gauw daar sprake van is.Optreden op Urk, 24 dec. 2018 samen met Gereformeerd Drachtster Mannenkoor, klik op de foto om
"For unto us a child has born" te horen uit de Messiah van Händel.

We repeteren op woensdagavond om 20:00 in "De Smidse" te Heemse en onze leden komen uit een grote regio, tot aan Zwolle toe.
Carpoolen is dus altijd mogelijk.optreden op Nederland Zingt Dag 2016